Skicka ett mejl
0730 751 678
Getsvältans väg 8
622 61 Högklint
V ä l k o m m e n   t i l l   G o t l a n d s u p p l e v e l s e r!

Vi arrangerar aktiviteter och arrangemang till enskilda turister likväl till företag med flera hundra anställda utan miljöfarliga tillsatser. Från tipspromenad till actionsport. Vi ger er det ni vill ha.

Välkommen in till vår värld!


Turister klicka här